En Sıcak Konular

Mehmet Şevket Eygi
Milli Gazete

Mehmet Şevket Eygi
0 0 0000

1907’de Ölenlere Gıbta Ediyorum...1907’de ölmüş Müslümanlara gıbta ediyorum. İyi zamanda ölmüşler, gelecekteki nice felaketi görmemişler... 1907’de, İkinci Sultan Abdülhamid Halife ve Padişah... Ülke çok büyük. İstanbul’dan batıya gidiyorsun, topraklarımız git git bitmiyor. Adriyatik denizi sahillerine kadar uzanan bir Türkiye. Selanik, Kavala, Manastır, Üsküp, İşkodra, Yanya ve daha nice şehirlerde Türk bayrağı dalgalanıyor.

Ege denizi adalarının çoğu bizim. Rodos, Girit, Sakız, İstanköy. Midilli... Hangi birini sayayım.

Suriye, Irak, Lübnan, Filistin, Sina yarımadası, Hicaz, Yemen, Kuveyt aynı bayrak altında, oralara pasaportsuz gidiliyor. Şam’dan Medine’ye trenle gidiyorsun... Sadece tren bileti, yeterli.

Halep, Şam, Bağdad, Beyrut, Kudüs, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Cidde, Sana, Bingazi, Rodos, Trablusgarp, Kerbelâ, Erbil ve daha nice İslâm şehrinde tek bayrak, tek devlet var...

Afrika’da Libya bizim.

Bütün ülkede muhadderat-ı İslâmiye tesettürlü geziyor.

Avrupa’ya göre geri taraflarımız var ama bağımsızlık, istiklal, haysiyet içinde bir gerilik. Japonya gibi bir hamle yapılıp ortadan kaldırılabilecek bir gerilik.

Her tarafta İslâm okulları var. Masonlar baskı altında. İslâmî tarikatlar açık.

Üç bin nüfusluk küçük bir yerleşim merkezinde bile ulema var, meşâyih var; Arapça, Farsça bilen, aruzla şiir yazabilen ziyalı kişiler var. Yemen’deki Osmanlı okullarında bile Fransızca okutuluyor.

Allah onlara rahmet eylesin, 1907’de ölen Osmanlılara gıbta ediyorum...

Şeriatsız, Fıkıhsız Ilımlı İslâm
Gerçek İslâm Değildir

 BİR kısım Haçlılar (hepsi değil) ve Siyonistlerin İslâm dini ve Müslüman dünyası üzerinde son derece şeytanî, son derece olumsuz planları, projeleri, programları vardır. Bunları görmek ve anlamak için strateji uzmanı olmaya lüzum yoktur. Firasetli olmak yeterlidir. Neler yapmak istiyorlar?

1. Şeriatsız, fıkıhsız ılımlı/light bir İslâm türetmek istiyorlar. İslâm dini indirilmiş-münzel bir dindir, onlar uydurulmuş bir din çıkartmak istiyor. İlahî dinimizi, beşerî bir ideoloji ve hümanizma haline getirmek istiyorlar. Bunu yapmak için de Peygamberimizin (salat ve selam olsun O’na) sünnetine olan bağlılığı, onun İslâm’ın ikinci ana kaynağı olduğunu, Sünnet’in ışığında çıkartılmış fıkıh ve şeriat kurallarını inkâr ettirmek, hafife aldırtmak istiyorlar. Onların bu hususta (bilsinler bilmesinler) en yakın yardımcıları ve işbirlikçileri reformcu, yenilikçi, tarihsellikçi “Müslüman oryantalistlerdir.

2. İslâm dünyasını, Haçlıların ve Siyonistlerin siyasî, iktisadî, kültürel hakimiyeti altına almak istiyorlar. Bu konuda birkaç projeleri bulunmaktadır. Bunlardan biri Büyük Orta Doğu Projesidir (BOP). Özeti şudur: Büyük veya orta çapta İslâm ülkeleri parçalanacak, ortaya yetersiz ve savunmasız küçük devletçikler veya eyaletler çıkartılacak, bunlar birbirleriyle çekişip duracak. Irak’ı en az üçe (Kürt devleti, Şiî devleti, Sünnî devleti...), İran’ı beş parçaya, Türkiye’yi birkaç parçaya, Pakistan’ı parçalara, Mısır’ı (Kıbtî devleti vs) velhasıl bütün İslâm dünyasını küçük küçük ünitelere ayırmak istiyorlar.

3. Sûfîliği kullanmak istiyorlar. ABD’ye ve İsrail’e bağımlı ehlî=evcil bir sûfîlik geliştirmek istiyorlar. Bunda başarılı olabilirler mi? Kesinlikle olamazlar. 19’uncu asırda Kafkasya Müslümanları İmamı Şâmil hazretlerinin kumandasında Çarlık Rusyası emperyalizmi ile şanlı ve şerefli bir mücadele vermişlerdi. Şeyh Şâmil kimdi? O, öncelikle fıkıh ve şeriat ilimlerini tahsil etmiş bir hocaydı. İkinci olarak, Halid-i Bağdadî hazretlerinden icazet ve hilafet almış bir Nakşî şeyhiydi. Üçüncü olarak da, Müslümanların dünya cihad işleri için seçmiş oldukları bir İmam-Emîrülmü’minîn idi. Müşarünileyh hazretleri (o yüce zat) Nakşî tarikatını askerî bir disiplin altına sokmuş, “Müridizm” denilen teşkilatı kurmuştu. Aslında bütün gerçek tarikatlarda, müridizm tohumu vardır. Birinci dünya savaşında Osmanlı Mevlevîleri de Mevlevî Birlikleri halinde ordumuza katılmışlardır. Ruslar Afganistan’a saldırdıktan sonra ABD o ülkedeki İslâm mücahidlerini desteklemişti. Bin Ladin de bunlardan biriydi. Sonra ne oldu?

4. Haçlılar ve Siyonistler, Müslümanları aldatmak, esaret altına almak, pasifize etmek için Dinlerarası Diyalog cereyanını çıkartmışlardır. Bu cereyanın, İslâm dünyasında, Müslümanlar tarafından çıkartılmamış olduğunu, 1962’de toplanan İkinci Vatican Konsilinde üretilen bir ideoloji olduğunu her akıllı ve vicdanlı Müslüman biliyor. Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörünün esasları nedir: Allah katında hak, gerçek, makbul hak din İslâm değildir... Âmentü’de Müslümanlar ile Ehl-i Kitab arasında ittifak vardır... Hazret-i Muhammed’i, Kur’an’ı, İslâm’ı inkâr eden Ehl-i Kitab da ehl-i necat ve ehl-i Cennet’tir... Müslümanlar, Ehl-i Kitab’ı velî=idareci edinebilir... Bu saydığım maddelerin Yüce İslâm dinine kesinlikle aykırı olduğunu bilmek ve anlamak için din alimi olmaya hacet yoktur. Yeterli ilmihal ve akaid bilgisine sahip her Müslüman bunu bilir. On dört asırlık İslâm tarihinde böyle şazz, böyle ters, böyle bid’at, böyle temellere aykırı bir cereyan çıkmamıştır.

Diyalogçular ABD’yi ve İsrail’i Müslümanlara şirin ve sevimli göstermeye çalışıyor. Onların İslâm dinine yaptıkları hakaretler, Müslümanlara ettikleri eziyet, zulüm ve işkenceler saymakla bitmez.

Birkaçını sayayım:

(1) İkinci dünya savaşında Yahudilere Almanlar zulm etti. Savaştan sonra, hiçbir suçu ve kabahati olmayan zavallı, masum Filistinlilerden vatanları alındı, Yahudilere verildi. Hâlâ onlara zulm ediliyor, kan kusturuluyor.

(2) Irak’a saldırdılar, bir milyon Müslüman öldürdüler, ülkeyi yangın yerine çevirdiler, müzelere varıncaya kadar soydular. Camilerde inleyen ağır yaralı mücahitleri, nişan alarak öldürdüler. Ebu Garib cezaevinde korkunç işkenceler yaptılar, namuslara tecavüz ettiler. Kur’an’ı yırtıp yerlere attılar, parçalarını helaya süpürdüler.

(3) Müslüman bir idare kuruldu diye Afganistan’a saldırdılar ve o İslâm ülkesini cehenneme çevirdiler.

(4) Bütün medenî devletlerin kabul edip imzalamış olduğu, savaş esirleriyle ilgili Cenevre Sözleşmelerine aykırı olarak, yakaladıkları Müslüman esirlere Guantanamo üssünde en ağır zulüm ve işkenceleri yaptılar.

Bu saydıklarım o kadar açık, o kadar bilinen facialardır ki, tevatür beyyinesi ile sabittirler. Hal böyle iken ABD’yi ve İsrail’i şirin ve sevimli göstermek caiz midir? Elbette, bütün Amerikalılar zulmü desteklemiyor. Lakin şu anda ABD bütün gücüyle ve ağırlığıyla Müslümanlara zulm etmektedir.

Müslümanlar uyanık olsunlar ve kendileri için hazırlanmış tuzaklara düşmesinler.

(A) İslâm, Allah katında tek hak ve makbul (kabul edilen) dindir. Bu, ayet ve hadîslerle sabittir.

(B) Peygamberimizin daveti ve risaleti kendisine ulaşıp da bunu inkar eden kimseler ehl-i necat ve ehl-i Cennet değildir.

(C) Müslümanların, Ehl-i Kitab’ı velî=idareci olarak kabul etmeleri kesin olarak yasaklanmıştır.

İslâm’a hakaret eden, Müslümanlara zulm eden küfür güçlerinden maddî ve manevî yardım ve destek alarak dine ve Ümmet’e hizmet edilmez.

Doğru Yol Kur’an’ın ve Sünnetin bildirdiğidir. Bunu da ulemâ-ı cumhur açıkça belirtmiş ve göstermiştir. Kim bu yolu bırakır, aykırı yollara saparsa, sapıtmış olur ve sapıklığın akıbetine katlanır.


Bu yazı 1,296 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 3 Ekim 2008 Hainler İstanbul’u Bu Hale Nasıl Getirdiler?
  • 16 Ağustos 2008 Ergenekon=Jakoben Laikçilik=Resmî İdeoloji
  • 14 Ağustos 2008 Şeriatî Hem Sünnîlik, Hem Şiîlik Açısından Bozuktur
  • 30 Temmuz 2008 Yakın Tarihimize Işık Tutan Büyük Ve Engin Bir Kitap: Üstad Ali Ulvi Kurucu’nun Hatıraları
  • 29 Temmuz 2008 Modern Türkiye’nin kuruluşunda Yahudiler
  • 28 Temmuz 2008 Din Büyüklerinin ve Müslümanların Dikkatlerine 12 Maddelik Islah Projesi
  • 24 Temmuz 2008 Ezana Saygısızlık
  • 21 Temmuz 2008 Hırsızlıkla Namaz Bir Arada Olmaz
  • 18 Temmuz 2008 Darbe Şakşakçılığı Yapanlar Dilerim Beladan Belaya Uğrasınlar
  • 17 Temmuz 2008 Türkiye Halkı Aptal ve Salak mıdır?
  • 16 Temmuz 2008 İsim Vermeden Anonim Tenkitler ve Uyarılar Yapmaya Devam Edeceğim
  • 14 Temmuz 2008 Müslüman Türkiye’de İslâm Devleti İstenemez
  • 14 Temmuz 2008 Müslüman Türkiye’de İslâm Devleti İstenemez
  • 12 Temmuz 2008 İslami tevhid eğitimi
  • 11 Temmuz 2008 Hakkın ve Halkın Hizmetinde Cumhuriyet
  • 10 Temmuz 2008 Yapılabilecekler ve Yapılması Gerekenler Yapılmıyor
  • 8 Temmuz 2008 Ordu ve Din...
  • 5 Temmuz 2008 Baylar Bayanlar Boşuna Protesto Etmeyin Oyun Kuralına Göre Oynanmaktadır
  • 4 Temmuz 2008 Hep Sivas Faciasından Bahs Edip, Başbağlar Katliamından Hiç Bahs Etmemek Zulümdür
  • 3 Temmuz 2008 Fitne Fesat Saçan Gazete

  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,191 µs