En Sıcak Konular

Mehmet Şevket Eygi
Milli Gazete

Mehmet Şevket Eygi
0 0 0000

Millî Mücâdele ve Atatürk Araştırmaları EnstitüsüSENELERDEN beri kim bilir kaç defa yazmışımdır: Çok ciddi bir “Millî Mücadele ve Atatürk Araştırmaları Enstitüsü” kurulsun ve seviyeli incelemeler yapılsın... Türkiye bunu bir türlü beceremiyor, başaramıyor.

Napolyon hakkında Fransa’da on bine yakın tarih eseri yazılıp basılmış. Bizde, Atatürk hakkında ciddî ve bitaraf tek eser yok. Bu kısırlığın sebebi nedir?

Atatürk otoriter bir şahsiyetti ve yakın tarihimizde çok büyük değişikliklere, devrim veya inkılaplara imzasını koymuştur. Artık onun şahsiyetinin, yaptıklarının ilmî ve ciddî metodlarla araştırılıp incelenmesi gerekmez mi?

Devletlerin arşivleri genellikle 50 yıl sonra araştırmacılara açılır. Onun ölümünden bu yana 69 yıl geçmiş bulunuyor. Bu konuda bizim arşivlerimiz de tarihçilerin hizmetine yüzde yüz açılmalıdır.

Yabancı devletlerin arşivleri yüzde doksan açılmıştır. Lakin bizden gidip de araştırma yapan, belge arayan hemen hemen yoktur.

Türkiye, İngiltere’ye müracaat ederek Hilafetle ilgili belgelerin 25 yıl daha gizli tutulmasını istemiştir. Niçin?

Millî Mücadele yapılırken, Cumhuriyet kurulduktan sonra ülkemizdeki yabancı devlet misyonları, bağlı bulundukları merkezlere Mustafa Kemal Paşa ile ilgili birtakım raporlar göndermişlerdir. Artık bunların bir araya getirilip yayınlanması icab etmez mi?

O tarihlerde Türkiye’de basın hürriyeti yoktu. Ülke savaştaydı. Cumhuriyet kurulduktan sonra da, az miktarda mevcut olan basın hürriyeti büsbütün askıya alınmıştır. Bu yüzdendir ki, İstanbul’da Yarın gazetesini çıkartan Arif Oruç, Bulgaristan’a kaçmak, gazetesini orada (Arap harfleriyle) yayınlamak zorunda kalmıştır.

Atatürk’e yıllarca hizmet etmiş olan Cemal Granda’nın hatıraları ne kadar enteresandır. Orada Mustafa Kemal Paşa’nın babası ile ilgili sözleri doğru mudur?

Kıvrak ve keskin üsluplu Engin Ardıç arada bir Atatürk ile ilgili yakası açılmadık meraklı bilgiler verir. Fazla teferruata (ayrıntılara) girmez, birer ikişer cümle ile, bilemediniz bir paragrafla konuya şöyle bir dokunur ve geçer. Keşke bildiklerini, okuduklarını, öğrendiklerini, küçük de olsa derli toplu bir kitap şeklinde yayınlasa.

ABD’de yayınlanan The Forward isimli Yahudi gazetesinde (1994) Atatürk ile ilgili çok acayip bir yazı yayınlanmıştı. Bizim resmî Tarih Kurumumuz bu yazıya niçin cevap vermedi?

Atatürk’ün vasiyetnamesi niçin açıklanmıyor? Hem ah Atatürk, vah Atatürk diyorlar ve ölümünden 69 sene geçmiş, vasiyetnamesini açıklamıyorlar ve onun isteklerini yerine getirmiyorlar. Niçin?

1920’Ierde, 30’larda İngiltere, Fransa, İtalya, ABD, Sovyet Birliği elçiliklerinden, ilgili Dışişleri Bakanlıklarına gönderiler raporlarda neler yazıyordu?

Yine o tarihlerde dünyanın çeşitli ülkelerinde çıkan gazete ve dergilerde Atatürk ile ilgili çok önemli, çok meraklı, bazısı çok aykırı ne gibi yazılar kaleme alınmıştı?

Atatürk Araştırmaları Enstitüsü elbette çok ciddî, çok haysiyetli, çok objektif araştırmalar yapıp yayınlayacaktır.

Ne hakaret, ne de yağcılık...

1922’de Yunan ordusu denize döküldükten sonraki yıllarda komşu ülkede Mustafa Kemal Paşa hakkında binlerce eser yazıldı. Bunlar da ayıklanmalı ve bizim yakın tarihimize ışık tutan sayfalar tercüme edilmelidir.

1911’de Mustafa Kemal Paşa, kara yoluyla ve Mısır tarikiyle İtalyanların saldırdığı Trablusgarb vilayetimize gitmiştir. O zaman bir Osmanlı şehri olan Kudüs’te kaldığı zaman bir Yahudi otelinde birtakım sözler söylemiştir. Bunlar iki ciltlik İbranice bir kitapta yazılıdır. Bu kitabın ismi nedir, Paşa neler söylemiştir?

 Millî Mücadeleden sonra Şark fâtihi Kâzım Karabekir Paşa ile araları niçin açılmıştır? Karabekir Paşa niçin yıllar boyunca Erenköy’deki köşkünde hapis hayatı yaşamıştır?

30’lu yıllarda İsmet Paşa ile niçin ve nasıl bozuşmuştur? Atatürk’ün zehirlenerek veya yanlış tedavi ile öldürüldüğü söylenip duruyor. Bu iddia doğru mudur?

Atatürk’ün kaç kardeşi vardır? Gerçekten 1881’de mi doğmuştur?

Herkes Atatürkçü... Ancak maksut bir amma rivayat muhtelif. Marksistler Atatürkçü, Masonlar Atatürkçü, Nazımcılar Atatürkçü, bazı milliyetçi ve Türkçüler Atatürkçü ve birtakım İslâmcılar Atatürkçü... Bunların her biri Atatürk’ü ayrı bir boyaya sokmuş. Hangisi gerçeği aks ettiriyor? Belli değil.

Mason localarını kapatan Atatürk’ü Masonlar nasıl baş tacı ediyor? Nazım, Atatürk rejimini devirip, M. Kemal’i alaşağı etmek istemişti. Nazımcılar nasıl Atatürkçüdür?

1950-60 arasında Celal Bayar da Atatürkçü idi, İsmet İnönü de. Acaba hangisi gerçek ve samimî Atatürkçü idi?

Kemal Tahir’in Yol Ayrımı romanında yazdıkları doğru mudur?

Bugünkü bir düzine Atatürkçülüğün gerçek M. Kemal ile alakası var mıdır?

Yoksa, herkes işine gelen bir Atatürkçülük çıkartmış, onu kullanıyor mu?

Atatürk’ü Koruma Kanunu yürürlükte iken, ciddî ve objektif Atatürk araştırmaları yapılabilir mi?

Hakaret etmek de, göklere çıkarmak da yanlıştır. Artık incelemek, araştırmak, sorgulamak, aydınlatmak zamanı gelmiştir.

Atatürk ile ilgili tabulara, yasaklara, tehditlere, cezalara son verilmelidir.

Fatih Sultan Mehmed’i, Kanunî’yi. Sultan Abdülhamid’i nasıl serbestçe sorgulabiliyorsak, M. Kemal Paşa hakkında da serbestçe araştırma yapabilmeliyiz.

Mustafa Kemal Paşa son Padişah Sultan Mehmed Vahidüddin’in yaveri idi. Bir ara kızı Sabiha Sultan’ı istemiş, fakat Sultan ona varmamıştı.

Binlerce önemli belge mozaik parçaları gibi ayrı ayrı duruyor. Bunların bir araya getirilmesinin ve tablonun bütününün ortaya çıkarılmasının zamanı gelmiştir ve hatta geçmiştir.

Tarihçilerimiz en az yirmi ülkeye gitmeli, onların arşivlerine inmeli ve Atatürkle, Millî Mücadelemizle ilgili belgeleri gün ışığına çıkartmalıdır.

Biz Türkiyeliler bir türlü yakın tarihimizle yüzleşemiyoruz.

Tabularla, yasaklarla, tehditlerle boğuşup duruyoruz. Hep ucuz ve kolay olanı tercih ediyoruz.

Vasıflı bir araştırıcı bir ömür vermiş ve sonunda Millî Mücadele ve M. Kemal Paşa hakkında fevkalade bir kitap yazmış. Belgeler, sağlam bilgiler, binlerce dip notu, elli sayfalık bibliyografya... Bizde böyle bir şey yapılıyor mu? Bu boşluğun vebali iki zümreye aittir.

Böyle araştırmalar ve çalışmalar yapmaları veya yaptırmaları gerektiği halde yapmayan, yaptırtmayan Müslümanlar.

Atatürk konusunda terör estiren birtakım Sabataycılar.

Bu dediklerimi kimler yapacak?

İster misiniz Millî Mücadele ve Atatürk araştırmaları için ortaya büyük fonlar konsun ve bunlar da telif ücreti rantçılar tarafından yağmalansın, hortumlansın. Böyle olursa hiç şaşmam.

Herkes Atatürk’ü çok ama çok seviyor! Sağcısı da solcusu da... Şucusu da bucusu da...

Bu yazı 2,212 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 3 Ekim 2008 Hainler İstanbul’u Bu Hale Nasıl Getirdiler?
  • 16 Ağustos 2008 Ergenekon=Jakoben Laikçilik=Resmî İdeoloji
  • 14 Ağustos 2008 Şeriatî Hem Sünnîlik, Hem Şiîlik Açısından Bozuktur
  • 30 Temmuz 2008 Yakın Tarihimize Işık Tutan Büyük Ve Engin Bir Kitap: Üstad Ali Ulvi Kurucu’nun Hatıraları
  • 29 Temmuz 2008 Modern Türkiye’nin kuruluşunda Yahudiler
  • 28 Temmuz 2008 Din Büyüklerinin ve Müslümanların Dikkatlerine 12 Maddelik Islah Projesi
  • 24 Temmuz 2008 Ezana Saygısızlık
  • 21 Temmuz 2008 Hırsızlıkla Namaz Bir Arada Olmaz
  • 18 Temmuz 2008 Darbe Şakşakçılığı Yapanlar Dilerim Beladan Belaya Uğrasınlar
  • 17 Temmuz 2008 Türkiye Halkı Aptal ve Salak mıdır?
  • 16 Temmuz 2008 İsim Vermeden Anonim Tenkitler ve Uyarılar Yapmaya Devam Edeceğim
  • 14 Temmuz 2008 Müslüman Türkiye’de İslâm Devleti İstenemez
  • 14 Temmuz 2008 Müslüman Türkiye’de İslâm Devleti İstenemez
  • 12 Temmuz 2008 İslami tevhid eğitimi
  • 11 Temmuz 2008 Hakkın ve Halkın Hizmetinde Cumhuriyet
  • 10 Temmuz 2008 Yapılabilecekler ve Yapılması Gerekenler Yapılmıyor
  • 8 Temmuz 2008 Ordu ve Din...
  • 5 Temmuz 2008 Baylar Bayanlar Boşuna Protesto Etmeyin Oyun Kuralına Göre Oynanmaktadır
  • 4 Temmuz 2008 Hep Sivas Faciasından Bahs Edip, Başbağlar Katliamından Hiç Bahs Etmemek Zulümdür
  • 3 Temmuz 2008 Fitne Fesat Saçan Gazete

  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,367 µs