En Sıcak Konular

Mehmet Talu
Milli Gazete

Mehmet Talu
0 0 0000

Faydalı din kitabı nasıl olmalıdır?Zamanımızda çok sayıda din kitabı neşr edilmektedir. Bunların az bir kısmı, selâhiyetli ve icazetli ehl-i sünnet ulemâsı tarafından te'lif veya tercüme suretiyle hazırlanmış faydalı ve ciddi eserlerdir.Ama ne yazık ki, bunların yanında ve bunlardan daha fazla sayıda bozuk kitaplar da çıkarılmaktadır. Dinini dünyalarına âlet eden bazı harîs kimseler, bid'at ehli reformcuların, sözde seleflerin, mezhebsizlerin, zındıkların, bozuk eser ve fikirlerini yaldızlı kapaklar içinde ortaya sürüp zihinleri bulandırmakta yegane hak yolu olan ehl-i sünnet ve cemaat mezhebini sarsmak istemektedirler.

Ehl-i sünnet dışı fikir ve inançlarla dolu bozuk kitapların zararını mümkün olduğu kadar azaltmak için, biz ehl-i sünnet müslümanları, ondört asırdan beri salih seleflerimizin yazdıkları muteber ve değerli din kitaplarını herkesin istifade edeceği bir lisan ve tertip ile basıp yaymalıyız.

Üzerinde en fazla durmamız gereken eserler de, irşad ve vaaz kitaplarıdır. Müslüman kütlenin bunlara büyük ihtiyacı vardır. Din tahsili görmemiş kişilere Kur'ân tefsiri, derin ilim kitapları, binlerce sahifelik âlet eserleri okutmanın pek büyük faydası olamaz. Onlara her şeyden önce ehl-i sünnet inançlarını öğretmek, ilmihal denilen ve herkesin bilmesi gerekli olan fıkıh hükümlerini anlatmak ve bir de dindarlığın ruhu ve canı derecesinde olan İslâm ahlâkını, nefsin terbiyesi yollarını, ihlâsı, takvayı, ahirete yönelmeyi, iyi huylarla bezenip kötü huylardan arınmayı anlatan ve şeriatın zahirine tamamen uygun olan gerçek İslâm tasavvufunu talim etmek lazımdır.

Özlediğimiz İslâmî uyanış ve silkiniş hareketi ancak ehl-i sünnet ve cemaat dairesinde gerçekleşebilir. Ehl-i sünnet yolundan ayrılan şahıs ve cereyanlarla bu dâvânın ilerleyemeyeceği bedahat derecesinde bir hakikattir. Abduhculuk, Efganicilik, selefiye ve sair reform ve bid'at hareketleri de hep iflâs etmiştir.

İslâm düşmanları bizi yıkmak için şimdi iki cepheden saldırıyorlar.

a) Dıştan malum hücum ve yıpratmalar,

b)Bizi içimizden çürütmek için ayrılıkları körüklüyor, hizip kavgalarını teşvik ediyor ve ümmet yapımızı mihrabtan dinamitleyecek sinsi metodlara başvuruyorlar.

Mezhebsizlik, selefilik ve "onbeş yaşına gelen her Müslüman ictihad yapmalıdır" cümlesinde bayraklaşan içtihada teşvik hareketi bu yıkıcı hareketler cümlesindendir.

Ehl-i sünnet mezhebinin itikad hükümlerinde iki imamı olan İmam Maturidî ve İmam Eş'arî hazretlerine tabi omayan bugünkü şahıs ve cereyanlar bid'ade düşmüşlerdir.

Binaenaleyh reformcu ve bid'atçilerin yaldızlı propagandalarına kanmayalım, aldanmayalım. Onlar sadece cahil ve kültürsüz  kişileri kandırabilirler. Mes'elelerin derinliğine inen, ehl-i sünnetin onlara verdikleri susturucu cevapları dikkatle okuyan herkes şu hakikati teslim edecektir. Doğru yol: EHL-İ SÜNNET MEZHEBİDİR.

Bu bakımdan okuyacağımız dini kitaplar

1- İtikad yönünden ehl-i sünnet ve cemaat inançlarına uygun olacak.

2- Yüce Şeriat sınırları içinde bulunacak,

3- Müellifi icazetli bir alim veya mürşid olacak, yani Resûlullah (SAV) Efendimmiz'e kadar uzanan bir silsile içinde bulunacak,

4- Ümmet-i Muhammed'in temsilcileri olan ulema ve meşayihin güvenini kazanmış ve onlar tarafından tavsiye edilmiş olacak,

5- İçinde heva, re'y, indi-şahsî görüş, bozukluk, fitne ve fesada yol açacak şazz fikirler, aşırılıklar, bölücülükler bulunmayacak.

Bu yazı 1,112 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 3 Temmuz 2008 Tevbe dil işi değil, kalp işidir
  • 27 Ağustos 2007 Faydalı din kitabı nasıl olmalıdır?

  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  8,724 µs