En Sıcak Konular

Fahri Güven
Milli Gazete

Fahri Güven
4 Nisan 2010

Osmanlı’da maaş sistemine geçiş ve rüşvet…Devlet memurları ilk defa ne zaman maaş almaya başlamışlardır, sorusu ilginç bir sorudur. Aynı zaman da tarihle bir nebze ünsiyeti olanların da merak ettiği bir konudur. Dolayısıyla sözü fazla uzatmadan hemen söyleyelim: Osmanlı'da devlet yönetiminde çalışanlar elbette çalıştıklarının karşılığını alıyorlardı. Fakat bu düzenli bir ödeme, maaş değildi. Düzenli maaş sistemine Tanzimat'la birlikte geçilmişti. Maaş sistemine geçişte en önemli etken ise rüşveti engellemek amacı idi. Tanzimat'la birlikte maaş reformu şöyle gerçekleşmişti:

"Osmanlı sisteminde en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün memurların yaptıkları işlerin karşılığı olarak aldıkları birtakım gayrimuayyen gelirleri vardı. Büyük memurların gelirleri, senede bir kere vali ve taşra memurlarının "boğçabahâ" adı altında gönderdikleri hediyelerle teşrîfat gereği olarak kendilerine verilen atiye ve mevkuflar idi. Diğer memurlar ise kalemlerde yapılan işlerin karşılığında maslahat sahibinden aldıkları harç, kağıd, ilâm ücretleri ile divân-ı hümâyûn kalemi memurları da tahsis edilen tîmar ve ze'âmet gelirleriyle geçimlerini sağlıyorlardı.

Padişah, 2 Mart 1838 tarihinde yayınladığı bir hatt-ı hümâyunla rüşveti önlemek ve halkın işlerinin garazsız bir şekilde yürütülmesini sağlamak için memurlara maaş bağlandığını, buna rağmen, rüşvet alınmaya devam edilirse faillerin şiddetli bir şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtiyordu. Bunun üzerine Ceza Kanunnamesi'ne rüşvet ile ilgili bir madde eklendi. Bu maddeye göre rüşvet alan ve veren her ikisi de suçlu sayılıyordu. Esasen rüşvetin yaygınlaşmasında asıl rolü sarraflar oynuyordu. Bunlar, işlerini gördürebilmek için memurlara sürekli rüşvet teklif ediyorlardı. Maaş bağlanmasından sonra ise sarrafların dikkatleri çekilerek böyle bir eyleme cüret ettikleri anlaşılırsa sarraflıktan çıkarılacağı gibi Kanunnâme'deki ceza hükümlerine de tâbi tutulacakları bildirildi.

Devlet memurlarına maaş bağlanması kararından sonra bazı üst düzey memurların maaşları şöyle belirlenmişti:

Başvekil Paşa: 100.000 kuruş

Umur-ı maliye nazırı: 75.000 kuruş

Hariciye nâzırı: 65.000 kuruş

Dahiliye müsteşarı: 25.000 kuruş

Hariciye müsteşarı: 25.000 kuruş

Teşrifatî efendi: 10.000 kuruş

Hariciye katibi: 6.000 kuruş

Bu düzenlemeden sonra tahsîs edilen maaşlara karşılık bulmak meselesi gündeme gelmişti. Başvekil Rauf Paşa, valilere gönderdiği bir buyruldu ile daha önce büyük devlet memurlarına gönderilen boğçabahanın bundan sonra hazineye gönderilmesini ister. Boğçabahanın tedariki sırasında kesinlikle halktan fazladan bir akçe alınmamasını ve bu meblağın kendi kârlarından gönderilmesini sıkı sıkıya tenbihler. Senede gönderilecek bu meblağın, 150.000 kuruş olarak belirlenerek valilerin merkezdeki sarrafları aracılığıyla hazineye teslim edilmesi kararlaştırılır. Bunun dışında bütün kalemler ve devlet dairelerinde görülen işlerin karşılığı olarak alınan bilumum harç, kâğıd ve kırtasiye masrafı da yine hazineye gelir kaydedilir. Ancak, problem, bu gelir kalemlerinin maaşa tahsisiyle de bitmez. Nitekim, hükümet de başka bazı kaynaklar bulma yoluna gider. Bu cümleden hareketle, maaş kâtibinin başkanlığında toplam 4 kişiden oluşan ve maaş işleri ile ayrıntılarıyla ilgilenecek bir de bürokratik örgüt kurulur."*

Maaş sistemiyle birlikte memurlar daha önceki kısmi özerkliklerini kaybedip devlete daha fazla bağımlı hale gelirler. Daha önce bahşiş adı altında verilen paralar, maaş reformuyla birlikte modern anlamda yerini rüşvete bırakır. Hem de rüşvetle ilgili ağır cezalar konmasına rağmen... Hiç kuşkusuz rüşvetin yaygınlaşmasında en önemli nedenlerden biri de, memurlar arasında korkunç maaş farklılığıdır.

Tanzimat'la birlikte maaş reformundan sonra Osmanlı'da maaş ödeme başlı başına bir sorun olmuştur. Tabii memurların emeklilik hakkı da... "Maliye Komisyonu, görevlerini belirleyen tüzük gereği maşlarla ilgili inceleme yapmıştır. Bu incelemeler birkaç grupta toplanabilir. Birinci grupta devlet hizmetinde nizami süreyi tamamlayamadan vefat eden, yani emekli maaşı almaya hak kazanamamış kişilerin aile üyelerine bağlanacak maaşlarla ilgili incelemeler vardır. Bu durumdaki bir memurun maaşıyla ilgili süreç memurun eşi ve çocuğu başta olmak üzere yakınlarından birinin dilekçesiyle başlıyor ve nezarette incelenip komisyonun maaş bağlanmasını uygun görmesi veya reddetmesiyle neticeleniyordu. Duruma göre emeklilik hakkı kazanamadan ölen memurun eşine, kızına, küçük yaştaki oğluna, dul gelinine, yetim torununa, kimsesiz ve bakıma muhtaç anne, baba ve kız kardeşine maaş bağlanabiliyor; hatta bazen hepsine toplu bir meblağ tahsis edilebiliyordu. Maaş bağlanacak kişinin durumu inceleniyor, talepte bulunan dul eş tekrar evlenmişse isteği geri çevriliyordu; hatta maaş bağlandıktan sonra evlenirse, maaşı kesiliyordu. Ancak tekrar boşanırsa maaşı yeniden bağlanabiliyordu. Böyle bir uygulamaya gidilmesi muhtemel Osmanlı toplumunda dul bir kadının iffetini korumasına verilen önemden kaynaklanıyordu.

İkinci grupta yaşlılık veya sağlık sorunları nedeniyle devlet hizmetinden ayrılmak zorunda olanlara bağlanacak maaşlar ve üçüncü grupta ise muhacirlerin maaş talepleriyle ilgili incelemeler yer alır. Ayrıca yeni atanan memurların maaşları için bütçeye tahsis konulabilmesi için de komisyonun onayı alınıyordu."**

Efendim, konu memurlar ve maaş sorunları olunca uzayıp gidiyor. Biz şimdilik bu bilgilerle yetinelim...

* Ali Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, İstanbul 1993, s. 106- 108.

** Ö. Faruk Bölükbaşı, II. Abdülhamid Dönemi'nde Mali İdare, İstanbul 2005, s. 119.Bu yazı 2,348 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 18 Nisan 2010 Mehmed Akif’in, gençliği “Asım” adı altında sembolize etmesinin nedeni
  • 4 Nisan 2010 Osmanlı’da maaş sistemine geçiş ve rüşvet…

  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,627 µs