En Sıcak Konular

Mehmet Şevket Eygi
Milli Gazete

Mehmet Şevket Eygi
0 0 0000

Ergenekon=Jakoben Laikçilik=Resmî İdeolojiAdına Ergenekonculuk, yahut jakoben laikçilik veya resmî ideoloji (...izm) denilsin, bu zihniyetin ve hareketin değişmez prensipleri bulunmaktadır.

Birincisi: Dogmatiktir. Onların kutsal dogmaları vardır. Bunlar tartışılamaz. Bunlara karşı gelinemez. Bunlar mutlak değerlerdir. Herkes bunları kabul etmeye mecburdur. Bunların doğruluğu hakkında ilmî, aklî, mantıkî gerekçeler istenemez. Bütün olarak din gibi kabul edilmelidir.

İkincisi: Bu dogmalara karşı çıkanlar, muhalefet edenler, bunları tartışanlar cinayet işlemiş sayılırlar ve ağır ceza mahkemelerinde muhakeme edilerek hapse atılırlar.

Üçüncüsü: Onların konvansiyonel/resmî yalanları vardır. Bunlar mutlak doğrular olarak kabul edilir ve bunları tartışanlara gerici, yobaz, çağdışı damgası vurulur.

Dördüncüsü: Dogmatik zihniyet ve hareket bir reaksiyondur, yani gericidir. Bizzat bir aksiyon değildir; İslâm’a, millî kimliğe, millî kültüre karşı olmaktır.

Beşincisi: Onlar kesinlikle demokrat değildir. Çünkü temel felsefeleri, ideolojileri, dar dünya görüşleri faşist ilkeler ve sloganlar üzerine kuruludur.

Altıncısı: Onlar gerçek Cumhuriyet taraftarı değildir. Gerçek Cumhuriyetin temel prensibi fazilet/erdemdir. Onlarda bu yoktur.

Yedincisi: Onlar evrensel insan haklarını ve hürriyetlerini kabul etmezler. Müslüman halk çoğunluğunu, Cumhuriyet için bir tehdit ve tehlike olarak görürler.

Sekizincisi: Onlar eşitlik ilkesini kabul etmezler. Göstermelik bir eşitlik vardır ama resmî ideoloji taraftarları “daha eşittir”.

Dokuzuncusu: Onlar bağımsız ve tarafsız bir yargı istemezler. Bağımsız olsun, fakat aynı zamanda taraflı olsun derler. Yargı, resmî ideolojiden yana olacaktır ve buna muhalefet edenlerin sesini kesecek, başını ezecektir.

Onuncusu: Onlar düşünce, tenkit, görüş beyan etme hürriyetini tanımazlar. Öyle bir şey ideolojilerinin sonu olur.

On birincisi: Onlar sosyal adalet taraftarı değildir. Ülke gelirinin yüzde 60’ını küçük bir egemenlik azınlık paylaşır, geriye kalan da yüzde 95 çoğunluğun ihtiyacını karşılamaz. Müslümanların büyük ticaret yapmalarını, büyük sanayi müesseseleri kurmalarını, iktisat ve finans sektöründe güçlenmelerini istemezler; bu gibi teşebbüsleri “Yeşil sermaye” olarak vasıflandırır ve boğmaya çalışırlar.

On ikincisi: Onlar kendileri ve ideolojileri için büyük bir tehdit, tehlike ve düşman olarak gördükleri Müslüman çoğunluğun eğitimli, bilgili, kültürlü, ahlaklı, başarılı, becerikli olmasını istemezler. Çoğunluğu cehalet ile terbiye ederler.

On üçüncüsü: Onlar kesinlikle gerçek ve demokratik laiklik taraftarı değildir. Sistemleri “Devlet dini” sistemidir. Dinî faaliyetleri, hattâ ibadetleri bile kontrolleri altında tutarlar, din hürriyetini keyfî şekilde kısıtlarlar, dini ve dindarları ehlîleştirmek isterler.

On dördüncüsü: Türkiye’yi çok yüksek, çok medenî bir ülke haline getirdiklerini iddia ederler ama niçin Japonya, Güney Kore, Tayvan, Singapur, Norveç, Finlandiya gibi üstün zengin ve güçlü kılamadıkları sorusunun cevabını veremezler.

(Bendeniz bu yazıyı 28 Şubat günlerinde yazabilir miydim?..)

Ergenekon Madalyonu’nun Arka Yüzü

Ergenekon Meselesi sadece siyasî, darbeyle ilgili bir mesele değildir, İşin kokuşma yönü de vardır.

1. Silâh, cephane ve savaş malzemesi kaçakçılığı... Bundan elde edilen milyarlarca dolar.

2. Uyuşturucu trafiği ve kaçakçılığı... Yine bundan elde edilen milyarlarca dolar.

3. Akaryakıt, koyun kaçakçılığı...

4. Bir sürü yolsuzluk, bulaşık...

Yolsuzluklar ve kokuşma sadece Ergenekonculara mahsus değildir, geneldir.

İnşaallah kapalı kapıların ardında birtakım çok gizli görüşmeler yapılmaz, uzlaşmalara varılmaz...

Ergenekonculara isnat edilen suçlar, mahkeme tarafından, ispat edici delillere, şahadetlere dayanılarak mahkûm edilse bile Türkiye’nin müzmin kokuşması giderilmiş olmayacaktır.

Türkiye’deki genel ve yoğun kokuşma, Birleşmiş Milletlerin her yıl yayınladığı temizlik ve şeffaflık raporlarıyla önümüzdedir.

Her kesim, her sektör, her grup bu kokuşma ve pislikten payını almıştır.

Siyasal İslâm, İslâmcılık hareketi maalesef temiz kalmamıştır.

Kokuşmayı, pislikleri, kara para birikimini, yolsuzlukları önlemek için şunlar lazımdır:

1. Bu konuda halkın bilgilendirilmesi.

2. Bunları önlemek için kesin niyet olması.

3. Bu niyetin aksiyona dönüştürülmesi.

Bu konuda medyaya çok büyük vazifeler düşüyor. Acaba medyamız bu vazifeleri yerine getiriyor mu?

Siyasetin de kokuşmayı önlemek, Türkiye’yi temiz ve şeffaf bir ülke haline getirmek için aksiyona geçmesi gerekir. Acaba bizim siyasetimizde böyle bir irade ve aksiyon mevcut mudur?

Ergenekoncular tesirsiz hale getirilecek, “ötekiler” malı götürmeye devam edecektir. Böyle bir çözüm Türkiye’yi selamet sahiline çıkarmaz.

Yakın tarihimizde, yekûn olarak trilyonlarca dolarlık bir soygun yapılmıştır.

Kasıtlı olarak oluşturulan yüksek ve müzmin enflasyonla Türkiye soyulmuştur. Enflasyon sadece iktisat ve fînans hayatımızı çökertmemiş, bütün siyasî ve sosyal kurumları çürütmüştür.

Bankacılık, faiz alavere ve dalavereleriyle Türkiye feci şekilde soyulmuştur.

Hiçbir ticari, sınaî faaliyette bulunmayan, herhangi bir hizmet dalında çalışmayan birtakım türediler doların milyarıyla zengin olmuşlardır.

Türkiyemiz kara ve kirli paralar, kara servetler ülkesi haline gelmiştir.

IMF katakullileriyle birkaç düzine şirket ihya olurken, on milyonlarca halkın refahı ve saadeti imha edilmiştir.

Türkiye halkının büyük çoğunluğu kokuşma, ahlâksızlık, karaktersizlik, büyük hırsızlık ile mücadele konusunda kesin niyete, güçlü bir iradeye, demir gibi bir azme sahip olmazsa geleceğimiz karanlıktır.Bu yazı 1,698 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 3 Ekim 2008 Hainler İstanbul’u Bu Hale Nasıl Getirdiler?
  • 16 Ağustos 2008 Ergenekon=Jakoben Laikçilik=Resmî İdeoloji
  • 14 Ağustos 2008 Şeriatî Hem Sünnîlik, Hem Şiîlik Açısından Bozuktur
  • 30 Temmuz 2008 Yakın Tarihimize Işık Tutan Büyük Ve Engin Bir Kitap: Üstad Ali Ulvi Kurucu’nun Hatıraları
  • 29 Temmuz 2008 Modern Türkiye’nin kuruluşunda Yahudiler
  • 28 Temmuz 2008 Din Büyüklerinin ve Müslümanların Dikkatlerine 12 Maddelik Islah Projesi
  • 24 Temmuz 2008 Ezana Saygısızlık
  • 21 Temmuz 2008 Hırsızlıkla Namaz Bir Arada Olmaz
  • 18 Temmuz 2008 Darbe Şakşakçılığı Yapanlar Dilerim Beladan Belaya Uğrasınlar
  • 17 Temmuz 2008 Türkiye Halkı Aptal ve Salak mıdır?
  • 16 Temmuz 2008 İsim Vermeden Anonim Tenkitler ve Uyarılar Yapmaya Devam Edeceğim
  • 14 Temmuz 2008 Müslüman Türkiye’de İslâm Devleti İstenemez
  • 14 Temmuz 2008 Müslüman Türkiye’de İslâm Devleti İstenemez
  • 12 Temmuz 2008 İslami tevhid eğitimi
  • 11 Temmuz 2008 Hakkın ve Halkın Hizmetinde Cumhuriyet
  • 10 Temmuz 2008 Yapılabilecekler ve Yapılması Gerekenler Yapılmıyor
  • 8 Temmuz 2008 Ordu ve Din...
  • 5 Temmuz 2008 Baylar Bayanlar Boşuna Protesto Etmeyin Oyun Kuralına Göre Oynanmaktadır
  • 4 Temmuz 2008 Hep Sivas Faciasından Bahs Edip, Başbağlar Katliamından Hiç Bahs Etmemek Zulümdür
  • 3 Temmuz 2008 Fitne Fesat Saçan Gazete

  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  6,419 µs